Årsmötet valde styrelse och övriga funktionärer

Söndagen den 26 mars hölls SSKS årsmöte i Holken i Sollentuna. På mötet valdes föreningens funktionärer (se nedan) och ekonomin och verksamhet som genomfördes 2022 och planeras för 2023 diskuterades.

Följande personer valdes in till styrelsen: Sandor van der Sluijs Wollin (ordförande), Linnea Neiderud (vice-ordförande), Emil Sone (sekreterare), Marijn van der Sluijs (kassör), Klara Lekås (ledamot) och Albin Haglund (suppleant).

Jan Lundqvist valdes till revisor och Agda Wiklund till revisorssuppleant. Valberedningen består av Helena Wollin (sammankallande i valberedningen) och Tilda Bindzau.

Posted in Nyheter.