Årsmötet valde styrelsen och uppdaterade stadgarna

På årsmötet den 27 mars valdes styrelsen och övriga funktionärer.

Följande personer valdes in till styrelsen: Sandor van der Sluijs Wollin (ordförande), Linnea Neiderud (vice-ordförande), Emil Sone (sekreterare), Marijn van der Sluijs (kassör), Klara Lekås (ledamot) och Albin Haglund (suppleant). Jan Lundqvist valdes till revisor och Emil Isberg till revisorssuppleant. Valberedelsen består av Helena Wollin (ordförande i valberedningen) och Tilda Bindzau.

Under mötet bestämdes det också att stadgarna uppdateras enligt propositionen från styrelsen. De uppdaterade stadgarna finns här.

Posted in Nyheter.